O NAS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

OPIS BENEFICJENTA

KPCEN w Toruniu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną zajmującą się doskonaleniem nauczycieli. Realizuje działania podnoszące jakość edukacji w województwie kujawsko - pomorskim, w tym wysokiej jakości usługi edukacyjne realizowane poprzez wykształconą i doświadczona kadrę. W dowód uznania wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie prowadzonych działań w dniu 27 maja 2008 roku KPCEN w Toruniu otrzymało akredytację Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty potwierdzoną w wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej w 2017 roku. KPCEN w Toruniu składa się z 3 pracowni: Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji; Zarządzania, Diagnozy i Wychowania; Informacji i Promocji.

POTENCJAŁ KADROWY

MARZENNA WIERZBICKA – mgr pedagogiki, nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uprawnienia trenerskie - studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu, trener wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji, trener programu Klucz do uczenia się Galiny Dolya – moduły matematyczne, trener Edukacji matematycznej z Darami Froebla. Współautorka programu kursu doskonalącego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i realizatorka zajęć "Od kodowania do programowania". W projekcie autorka scenariuszy do I modułu szkoleń, trener I modułu szkoleń dla nauczycieli, współautorka scenariuszy zajęć szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów.

SŁAWOMIR ŻEBROWSKI - mgr fizyki, dyrektor KPCEN Toruń, nauczyciel konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej, uprawnienia trenerskie - studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu,studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”, uprawnienia egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,administrator sieci komputerowej oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych, prowadzi szkolenia z zakresu programowania dla nauczycieli szkół podstawowych. Współautor programu kursu doskonalącego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i realizatorka zajęć "Od kodowania do programowania". W projekcie autor scenariuszy do II modułu szkoleń, trener II moduł szkoleń dla nauczycieli, współautor scenariuszy zajęć szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów.

AGNIESZKA PRZYBYSZEWSKA – mgr matematyki, nauczyciel konsultant ds. matematyki, uprawnienia trenerskie - studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu, prowadzi i organizuje szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych z wykorzystania TIK w edukacji i pomocy dydaktycznych, trener wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji, powadziła w ramach projektu Klucz do uczenia kurs "Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki". Współautorka programu kursu doskonalącego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i realizatorka zajęć "Od kodowania do programowania". W projekcie autorka scenariuszy do III modułu szkoleń, trener III moduł szkoleń dla nauczycieli, współautorka scenariuszy zajęć szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów.

WACŁAW KOZŁOWSKI – mgr inż. elektronik, nauczyciel konsultant ds. edukacji informatycznej, opracował i przeprowadził wiele szkoleń w zakresie wykorzystania technologii TIK i internetowych zasobów edukacji, trener w projekcie „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w doradztwie i kształceniu zawodowym”, posiada kompetencje do kształcenia e-learningowego i edukacyjnego wykorzystania tablic interaktywnych oraz platformy EDUPOLIS. Współautor programu kursu doskonalącego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i realizatorka zajęć "Od kodowania do programowania". W projekcie autor scenariuszy do IV modułu szkoleń,trener IV moduł szkoleń dla nauczycieli, współautor scenariuszy zajęć szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów.

Autor: admin 30.06.2018

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com